کمالوند از سرمربیگری تراکتور استعفا کرد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فراز کمالوند به دلیل شرایط نامساعد تیم تراکتور از سرمربیگری این تیم استعفا داد.

کمالوند از سرمربیگری تراکتور استعفا کرد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فراز کمالوند به دلیل شرایط نامساعد تیم تراکتور
از سرمربیگری این تیم استعفا داد.