کلاهبرداری میلیاردی یک مبل فروش در تبریز به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار آذربایجان شرقی ،یک کارگاه تولیدی مبل با صدور پیش فاکتور و دریافت بخشی از مبلغ بصورت بیعانه و عدم تحویل اجناس اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان تبریز کرده است. این کارگاه تولیدی مبل با صدور پیش فاکتور و دریافت بیعانه […]

کلاهبرداری میلیاردی یک مبل فروش در تبریز

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار آذربایجان شرقی ،یک کارگاه تولیدی مبل با صدور پیش فاکتور و دریافت بخشی از مبلغ بصورت بیعانه و عدم تحویل اجناس اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از شهروندان تبریز کرده است.

این کارگاه تولیدی مبل با صدور پیش فاکتور و دریافت بیعانه های میلیونی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده و کارگاه محله فعالیت خود را نیز تخلیه و متواری گشته است.

بر اساس ارائه مستندات شهروندان مبالغ کلاهبرداری از ۴ تا ۴۵ میلیون تومان بوده و تعداد شاکیان نیز به بیش از ۳۰۰ نفر میرسد.