کشف ۳۰۱ هزار عدد مواد محترقه در مازندران در اخبار مازندران به گزارش خبرگزاری هاریکا , جانشین فرمانده انتظامی مازندران : ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از هزارو ۲۳۱ واحد صنفی در سطح استان بالغ بر ۳۰۱ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف شد. ۴۵ واحدصنفی عرضه کننده انواع مواد محترقه پلمب و ۲۲ […]

کشف ۳۰۱ هزار عدد مواد محترقه در مازندران

در اخبار مازندران به گزارش خبرگزاری هاریکا , جانشین فرمانده انتظامی مازندران :
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از هزارو ۲۳۱ واحد صنفی در سطح استان بالغ بر ۳۰۱ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف شد.
۴۵ واحدصنفی عرضه کننده انواع مواد محترقه پلمب و ۲۲ پرونده تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.