کشف انبار احتکار روغن جامد و مایع در ارومیه به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار آذربایجان غربی،معاون حقوقی و پیشگیری تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از کشف افزون بر ۲۰ تن روغن جامد و مایع خوراکی احتکار شده در یک انبار در ارومیه خبر داد. جعفر محمدزاده معاون حقوقی و پیشگیری تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی […]

کشف انبار احتکار روغن جامد و مایع در ارومیه

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار آذربایجان غربی،معاون حقوقی و پیشگیری تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از کشف افزون بر ۲۰ تن روغن جامد و مایع خوراکی احتکار شده در یک انبار در ارومیه خبر داد.

جعفر محمدزاده معاون حقوقی و پیشگیری تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از کشف افزون بر ۲۰ تن روغن جامد و مایع خوراکی احتکار شده در یک انبار در شهرستان ارومیه خبر داد