کشفیات مواد مخدر در آذربایجان‌شرقی ۱۰۰ درصد افزایش یافت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفت: کشفیات مواد مخدر استان در سال گذشته با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به حدود ۶ تن رسید.

کشفیات مواد مخدر در آذربایجان‌شرقی ۱۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
آذربایجان شرقی گفت: کشفیات مواد مخدر استان در سال گذشته با ۱۰۰ درصد
افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به حدود ۶ تن رسید.