کشت بهاره در ۸۴ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی آغاز شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از آغاز کشت بهاره در ۸۴ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان خبر داد.

کشت بهاره در ۸۴ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌شرقی آغاز شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از
آغاز کشت بهاره در ۸۴ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان خبر
داد.