کشاورزان بمپور اولین دانه های روغنی کلزا در کشور را برداشت کردند به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار سیستان و بلوچستان ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بمپور گفت :این شهرستان اولین نقطه کشور در برداشت دانه‌های روغنی است، سطح زیر کشت شهرستان ۶٠٠ هکتار است که کاشت آن از اواسط آبان ماه آغاز و تا […]

کشاورزان بمپور اولین دانه های روغنی کلزا در کشور را برداشت کردند

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار سیستان و بلوچستان ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بمپور گفت :این شهرستان اولین نقطه کشور در برداشت دانه‌های روغنی است، سطح زیر کشت شهرستان ۶٠٠ هکتار است که کاشت آن از اواسط آبان ماه آغاز و تا اواخر آذرماه به انجام رسیده است.

محمد اکرم هودیانی افزود: رقم کلزای کشت شده در مزارع شهرستان را رقم ۴۸۱۵ برشمرد و تصریح کرد کار برداشت کلزا بوسیله چندین دستگاه کمباین آغاز وتا اواسط اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت

بگفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی امسال بیش از ٢هزار و ٢٠٠ هکتار از زمین های کشاورزی استان سیستان وبلوچستان به زیر کشت کلزا رفته که برای اولین بار ٢ هزار هکتار آن بصورت قراردادی با مشارکت آستان قدس رضوی به انجام رسیده است.