کرونا در گرمی در وضعیت هشدار قابل توجه همشهریان عزیز به گزارش اخبار کرونا در گرمی با توجه به روند صعودی بیماران بستری در بیمارستان و همچنین افزایش تعداد نمونه های مثبت و قرنطینه در خانه از عموم همشهریان فهیم تقاضا داریم نسبت به رعایت پروتکهای بهداشتی (زدن ماسک _پرهیز از دورهمی و تجمعات و […]

کرونا در گرمی در وضعیت هشدار

قابل توجه همشهریان عزیز به گزارش اخبار کرونا در گرمی با توجه به روند صعودی بیماران بستری در بیمارستان و همچنین افزایش تعداد نمونه های مثبت و قرنطینه در خانه از عموم همشهریان فهیم تقاضا داریم نسبت به رعایت پروتکهای بهداشتی (زدن ماسک _پرهیز از دورهمی و تجمعات و رعایت فاصله گذاری اجتماعی)اهتمام جدی داشته باشند.

مناطق پرخطر شهرستانهای گرمی و انگوت تا به امروز : آزادلو _شکراب _آرانچی _هاچاکند _قلی اوغلی_چنار_قاسم کندی_اظماره_جهانگیرلو