کرونای آسمان با زمین فرق دارد/ اعمال محدودیتهابرای راههای زمینی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اعمال محدودیت‌های کرونایی برای فقرا و ثروتمندان متفاوت است؛ گر چه تا حدودی مانع از سفر می‌شود اما گویا کرونای آسمان با زمین فرق دارد و مسافران، سفر هوایی را بیشتر ترجیح می‌دهند.

کرونای آسمان با زمین فرق دارد/ اعمال محدودیتهابرای راههای زمینی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اعمال محدودیت‌های کرونایی برای فقرا و ثروتمندان
متفاوت است؛ گر چه تا حدودی مانع از سفر می‌شود اما گویا کرونای آسمان
با زمین فرق دارد و مسافران، سفر هوایی را بیشتر ترجیح
می‌دهند.