ویتامین D در تقویت سیستم ایمنی بدن به گزارش هاریکا خبر ویتامین D در تقویت سیستم ایمنی بدن تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ویتامین D3 می‌تواند در تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر عفونت‌های ویروسی در مقایسه با ویتامین D2 مؤثرتر باشد مطالعه‌ای که تأثیر ویتامین D بر بیان ژن را بررسی می‌کند، تفاوت‌های قابل […]

ویتامین D در تقویت سیستم ایمنی بدن

به گزارش هاریکا خبر ویتامین D در تقویت سیستم ایمنی بدن تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ویتامین D3 می‌تواند در تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر عفونت‌های ویروسی در مقایسه با ویتامین D2 مؤثرتر باشد
مطالعه‌ای که تأثیر ویتامین D بر بیان ژن را بررسی می‌کند، تفاوت‌های قابل توجهی را بین مکمل‌های ویتامین D2 و ویتامین D3 نشان داده است
این یافته‌ها که در مجله Frontiers in Immunology منتشر شده است، نشان می‌دهد که ویتامین D3 در مقایسه با ویتامین D2 می‌تواند در تقویت سیستم ایمنی مؤثرتر باشد.