کاهش ۷۰درصدی منابع آب سدستارخان اهر/ ذخایر آب تا آبان کفاف می دهد به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر با انتقاد از دخالت‌ها در توزیع منابع آب سد ستارخان اهر افزود: ۷۰ درصد منابع آب سد ستارخان کاهش یافته است.

کاهش ۷۰درصدی منابع آب سدستارخان اهر/ ذخایر آب تا آبان کفاف می دهد

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر با انتقاد از دخالت‌ها در
توزیع منابع آب سد ستارخان اهر افزود: ۷۰ درصد منابع آب سد ستارخان
کاهش یافته است.