کارگاه تولید مواد شوینده تقلبی در مشهد شناسایی و کشف شد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: در راستای بررسی و رسیدگی به شکایت یکی از شرکت های تولیدی مواد شوینده بزرگ کشور مبنی برجعل برند وتولید شامپوی تقلبی توسط افرادی سودجو در این […]

کارگاه تولید مواد شوینده تقلبی در مشهد شناسایی و کشف شد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار خراسان رضوی ،کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی گفت:

در راستای بررسی و رسیدگی به شکایت یکی از شرکت های تولیدی مواد شوینده بزرگ کشور مبنی برجعل برند وتولید شامپوی تقلبی توسط افرادی سودجو در این راستا، کارگاه غیر مجاز در زمینه تهیه و تولید مواد شوینده و پاک‌کننده تقلبی در محورغرب مشهد شناسایی شد.