کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد بررسی مسائل و تحولات منطقه‌ای به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی از برگزاری کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد طرح مسائل و تحولات منطقه‌ای خبر داد.

کارگاه آموزشی مستندسازی با رویکرد بررسی مسائل و تحولات منطقه‌ای

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی از برگزاری کارگاه
آموزشی مستندسازی با رویکرد طرح مسائل و تحولات منطقه‌ای خبر
داد.