چشم دوختن به دست خارجی‌ها علاج مشکلات کشور نیست به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: چشم دوختن به دست خارجی‌ها علاج مشکلات کشور نیست.

چشم دوختن به دست خارجی‌ها علاج مشکلات کشور نیست

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:
چشم دوختن به دست خارجی‌ها علاج مشکلات کشور نیست.