چرخ‌های سانتریفیوژ و زندگی مردم را باهم پنجر کردند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فعال سیاسی گفت: سال ۹۲ گفتند چرخ سانتریفیوژ و زندگی مردم را باهم می‌چرخانیم اما هر دو را پنجر کردند.

چرخ‌های سانتریفیوژ و زندگی مردم را باهم پنجر کردند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فعال سیاسی گفت: سال ۹۲ گفتند چرخ سانتریفیوژ و
زندگی مردم را باهم می‌چرخانیم اما هر دو را پنجر
کردند.