چاقی منجر به کاهش عملکرد ریه زنان می شود به گزارش کانال خبری ایران در کانال اخبار اردبیل  به گزارش خبرنگار هاریکا به نقل از ساینس دیلی، مطالعات قبلی نشان داده است که زنان با وجودی که کمتر سیگار می کشند، اما اختلال عملکرد ریه بیشتری را تجربه می‌کنند و نسبت به مردان در معرض […]

چاقی منجر به کاهش عملکرد ریه زنان می شود

به گزارش کانال خبری ایران در کانال اخبار اردبیل  به گزارش خبرنگار هاریکا به نقل از ساینس دیلی، مطالعات قبلی نشان داده است که زنان با وجودی که کمتر سیگار می کشند، اما اختلال عملکرد ریه بیشتری را تجربه می‌کنند و نسبت به مردان در معرض خطر بیشتر ابتلاء به بیماری انسدادی مزمن ریه هستند.
علاوه بر این، زنان سیگاری، در مقایسه با مردان سیگاری، کاهش سریع‌تری در عملکرد ریه بین ۴۵ تا ۵۰ سالگی تجربه می‌کنند. میزان بروز آسم و میزان بستری شدن در بیمارستان به دلیل آسم نیز در زنان بیشتر از مردان است. اعتقاد بر این است که هورمون‌های زنانه در بروز بیشتر بیماری آسم در زنان نقش دارند.
مشخص شده است که چاقی بر خطر ابتلاء به این بیماری‌های انسدادی مجاری هوایی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند منجر به کاهش عملکرد ریه شود. بروز بیماری انسدادی مزمن ریه در افراد چاق به طور قابل توجهی بیشتر از افراد دارای وزن طبیعی است. علاوه بر این، زنان چاق بیشتر از مردان چاق در معرض ابتلاء به آسم هستند.
این مطالعه جدید، بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از بیش از یک میلیون زن، با هدف تعیین تأثیر شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر بر بیماری انسدادی مزمن ریه و ایجاد آسم در زنان قبل و بعد از یائسگی انجام شد.
محققان به این نتیجه رسیدند که صرف نظر از وضعیت یائسگی، شاخص توده بدنی و دور کمر بالا به طور قابل توجهی خطر ابتلاء به بیماری انسدادی مزمن ریه و آسم را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، هر چه شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر بیشتر باشد، خطر این بیماری‌های ریوی بیشتر است. علاوه بر این، وزن کم نیز به عنوان یک عامل خطر برای بیماری انسدادی مزمن ریه در زنان یائسه شناخته شد، که نشان می‌دهد کنترل وزن و حفظ تناسب بدنی سالم کلیدی برای کمک به پیشگیری از بیماری انسدادی مزمن ریه و آسم در زنان است.

 
2022-03-13 22:09:10