چاقی روند بهبودی پس از آسیب به سر را کُند می کند به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  چاقی روند بهبودی پس از آسیب به سر را کُند می کند  چاقی عامل شناخته شده ای است که در بسیاری از خطرات سلامتی از دیابت گرفته تا سرطان نقش دارد، اما تحقیقات جدید […]

چاقی روند بهبودی پس از آسیب به سر را کُند می کند

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله سلامت  چاقی روند بهبودی پس از آسیب به سر را کُند می کند  چاقی عامل شناخته شده ای است که در بسیاری از خطرات سلامتی از دیابت گرفته تا سرطان نقش دارد، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که ممکن است بهبودی پس از آسیب خفیف مغزی را نیز به تاخیر بیندازد. امیدوارم براتون خبر   چاقی روند بهبودی پس از آسیب به سر را کُند می کند براتون مفید بوده باشه

 
2023-07-02 08:04:35