پیگیری مجدد و موکد نیازها و نارسایی های حوزه آب و فاضلاب خلخال و کوثر پیگیری مجدد و موکد نیازها و نارسایی های حوزه آب و فاضلاب خلخال و کوثر به گزارش اخبار شهر خلخال دفتر ارتباطات مردمی نماینده خلخال و کوثر ، در راستای پیگیری نارسایی های حوزه آب و فاضلاب منطقه که قبلا […]

پیگیری مجدد و موکد نیازها و نارسایی های حوزه آب و فاضلاب خلخال و کوثر

پیگیری مجدد و موکد نیازها و نارسایی های حوزه آب و فاضلاب خلخال و کوثر به گزارش اخبار شهر خلخال دفتر ارتباطات مردمی نماینده خلخال و کوثر ، در راستای پیگیری نارسایی های حوزه آب و فاضلاب منطقه که قبلا مکررا طی دیدارهای حضوری و یا مکاتبات متعدد توسط سید غنی نظری صورت گرفته بود امروز نیز نماینده خلخال و کوثر با مهندس جانباز معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور دیدار نموده و موکدا موارد مذکور را بشرح زیر طرح و خواستار تامین اعتبار، اجرا و تکمیل عملیات اجرایی این پروژه ها شدند ؛
اهم موارد مطروحه به این شرح می باشند

درخواست رسيدگي به وضعیت و کیفیت نامناسب آب شرب محله اسلام آباد خلخال و روستاهای لرد، منامن، نمهیل، چالگرود و طویستان؛
ضمنا این مناطق با تنش آبی نیز مواجه می باشند؛
درخواست ادامه و تکمیل عملیات اجرایی پروژه فاضلاب روستای بزرگ و پر جمعیت اندبیل

درخواست تامین اعتبار حداقل ۱۰ میلیارد تومان جهت ادامه و تکمیل ۲۵ درصد باقیمانده پروژه مهم فاضلاب شهری خلخال، ضمنا مناطق علی آباد و خوجین نیز در همین محدوده محسوب می گردد .
۱۴۰۰/۰۱/۱۶