پیشنهاد اختصاص اعتبار ۷میلیارد تومانی به موزه دفاع مقدس آذربایجان به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی از پیشنهاد اختصاص اعتبار ۷ میلیارد تومانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به موزه دفاع مقدس استان خبر داد.

پیشنهاد اختصاص اعتبار ۷میلیارد تومانی به موزه دفاع مقدس آذربایجان

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان‌شرقی
از پیشنهاد اختصاص اعتبار ۷ میلیارد تومانی توسط سازمان برنامه و
بودجه کشور به موزه دفاع مقدس استان خبر داد.