پیشرفت ۷۰ درصدی طرح رینگ آبرسانی شهر تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح رینگ آبرسانی شهر تبریز خبر داد.

پیشرفت ۷۰ درصدی طرح رینگ آبرسانی شهر تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی از
پیشرفت ۷۰ درصدی طرح رینگ آبرسانی شهر تبریز خبر داد.