پویا مجرد بعنوان سرپرست امور رفاه، بیمه و خدمات کشت و صنعت مغان معرفی شد به گزارش اخبار شهر پارس آباد : با حکم اسدالله محسن زاده ، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان پویا مجرد ، وی به عنوان رئیس رفاه ، بیمه و خدمات این شرکت (شهردار شهید غفاری) منصوب شد و در […]

پویا مجرد بعنوان سرپرست امور رفاه، بیمه و خدمات کشت و صنعت مغان معرفی شد

به گزارش اخبار شهر پارس آباد : با حکم اسدالله محسن زاده ، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان پویا مجرد ، وی به عنوان رئیس رفاه ، بیمه و خدمات این شرکت (شهردار شهید غفاری) منصوب شد و در مراسم تودیع و معارفه قدیر پسندی شرکت شرکت تجارت برگزار شد و حکم وی اعلام شد.

قدیر پسندی در این مراسم اظهار داشت: بهزیستی و خدمات ویترین شرکت است و باید هماهنگی ارائه خدمات در شهرک و کلیه ساختمانها خصوصاً رفاه کارکنان از جمله فعالیتهای ورزشی و فرهنگی جدی گرفته شود.

گفتنی است پویا مجرد عضو شورای اسلامی پارس آباد مغان و نماینده استان اردبیل در شورای عالی کشور است.