پوست اندازی حریف تراکتور/ ستاره‌های النصر خداحافظی می‌کنند به گزارش کانال خبری تبریز , تعدادی از ستاره‌های تیم فوتبال النصر بعد از بازی آخر در لیگ عربستان از این تیم خداحافظی می‌کنند.

پوست اندازی حریف تراکتور/ ستاره‌های النصر خداحافظی می‌کنند

به گزارش کانال خبری تبریز , تعدادی از ستاره‌های تیم فوتبال النصر بعد از بازی آخر
در لیگ عربستان از این تیم خداحافظی می‌کنند.