پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور به زودی باز می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مشاور باشگاه تراکتور با بیان اینکه طلب تمام بازیکنان خارجی این باشگاه پرداخت شده، گفت: به زودی پنجره نقل و انتقال تراکتور باز خواهد شد.

پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور به زودی باز می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مشاور باشگاه تراکتور با بیان اینکه طلب تمام
بازیکنان خارجی این باشگاه پرداخت شده، گفت: به زودی پنجره نقل و
انتقال تراکتور باز خواهد شد.