پلاک گذاری تراکتور شرط دریافت سهمیه سوخت است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: پلاک گذاری تراکتور شرط دریافت سهمیه سوخت است و باید کشاورزان به این نکته توجه کنند.

پلاک گذاری تراکتور شرط دریافت سهمیه سوخت است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی
گفت: پلاک گذاری تراکتور شرط دریافت سهمیه سوخت است و باید کشاورزان
به این نکته توجه کنند.