پرواز اورژانس هوایی بر فراز شهرستان شبستر به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس اورژانس آذربایجان شرقی از انتقال هوایی سه مصدوم از شبستر به تبریز خبر داد.

پرواز اورژانس هوایی بر فراز شهرستان شبستر

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس اورژانس آذربایجان شرقی از انتقال هوایی سه
مصدوم از شبستر به تبریز خبر داد.