پایگاه شهید فکوری از آماده‌ترین و مجهزترین پایگاه‌های هوایی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز، نقش بسیار مهمی در حراست از آسمان ایران اسلامی برعهده دارد و این پایگاه از آماده‌ترین و مجهزترین پایگاه‌های هوایی کشور است.

پایگاه شهید فکوری از آماده‌ترین و مجهزترین پایگاه‌های هوایی است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: پایگاه هوایی شهید
فکوری تبریز، نقش بسیار مهمی در حراست از آسمان ایران اسلامی برعهده
دارد و این پایگاه از آماده‌ترین و مجهزترین پایگاه‌های هوایی کشور
است.