پایانه مرزی خداآفرین بازگشایی می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی از بازگشایی پایانه مرزی خداآفرین در آینده نزدیک و ساماندهی مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی استان خبر داد.

پایانه مرزی خداآفرین بازگشایی می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی از بازگشایی پایانه مرزی
خداآفرین در آینده نزدیک و ساماندهی مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی
استان خبر داد.