وقتی همه توهم بزرگ‌تر از «تراکتور»بودن دارند/ تبریز در «مه» به گزارش کانال خبری تبریز , تیم تبریزی که با هواداران میلیونی اش یکی از نمایندگان ایران در ادامه لیگ قهرمانان آسیاست با مشکلات خودساخته ای مواجه شده که اگر تدبیر درستی برایش نشود ممکن است به بحران جدی تبدیل شود.

وقتی همه توهم بزرگ‌تر از «تراکتور»بودن دارند/ تبریز در «مه»

به گزارش کانال خبری تبریز , تیم تبریزی که با هواداران میلیونی اش یکی از نمایندگان
ایران در ادامه لیگ قهرمانان آسیاست با مشکلات خودساخته ای مواجه شده
که اگر تدبیر درستی برایش نشود ممکن است به بحران جدی تبدیل
شود.