وزش باد نسبتا شدید و بارش های پراکنده در زنجان به گزارش اخبار هوا شناسی زنجان بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز آسمان قسمتی ابری خواهد بود که اوایل صبح با بارش های پراکنده ای همراه بوده و بعدازظهر شاهد کاهش ابر و وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهیم بود. وزش باد نسبتا […]

وزش باد نسبتا شدید و بارش های پراکنده در زنجان

به گزارش اخبار هوا شناسی زنجان بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز آسمان قسمتی ابری خواهد بود که اوایل صبح با بارش های پراکنده ای همراه بوده و بعدازظهر شاهد کاهش ابر و وزش باد نسبتا شدید تا شدید خواهیم بود. وزش باد نسبتا شدید تا شدید طی فردا نیز ادامه خواهد یافت. همچنین از فردا تا روز شنبه بارش های پراکنده برف و باران اغلب در ساعات بعدازظهر پیش بینی می گردد. دمای هوا فردا با کاهش محسوس همراه شده و هوای سرد و یخبندان در استان مستقر خواهد شد که طی هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت. توصیه می گردد طی روزهای آینده در مصرف حامل های انرژی صرفه جویی به عمل آید.

وزش باد نسبتا شدید و بارش های پراکنده در زنجان