وزارت نفت سهمیه گاز نیروگاه‌های تبریز و سهند را قطع کرده است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه وزارت نفت سهمیه گاز نیروگاه‌های تبریز و سهند را قطع کرده است، گفت: باید این مصوبه لغو شود.

وزارت نفت سهمیه گاز نیروگاه‌های تبریز و سهند را قطع کرده است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه وزارت نفت
سهمیه گاز نیروگاه‌های تبریز و سهند را قطع کرده است، گفت: باید این
مصوبه لغو شود.