ورود به مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ممنوع است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از طرح تشدید ممنوعیت ورود به مناطق حفاظت شده این استان در تعطیلات خرداد ماه خبر داد.

ورود به مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ممنوع است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست
آذربایجان شرقی از طرح تشدید ممنوعیت ورود به مناطق حفاظت شده این
استان در تعطیلات خرداد ماه خبر داد.