وجود بسترهای بسیار خوب برای توسعه مناسبات ایران با ترکیه به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به وجود بسترهای بسیار خوب برای توسعه مناسبات با ترکیه، گفت: آماده هرگونه همکاری و تعامل برای تحقق این مهم هستیم.

وجود بسترهای بسیار خوب برای توسعه مناسبات ایران با ترکیه

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به وجود
بسترهای بسیار خوب برای توسعه مناسبات با ترکیه، گفت: آماده هرگونه
همکاری و تعامل برای تحقق این مهم هستیم.