وبینار تخصصی کشاورزی، امنیت و ایمنی غذایی در تبریز برگزار می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وبینار تخصصی کشاورزی، امنیت و ایمنی غذایی با رویکرد ملی ۱۸ اسفندماه توسط سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می‌شود.

وبینار تخصصی کشاورزی، امنیت و ایمنی غذایی در تبریز برگزار می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وبینار تخصصی کشاورزی، امنیت و ایمنی غذایی با
رویکرد ملی ۱۸ اسفندماه توسط سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می‌شود.