واکنش جالب رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- واکنش رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس تحسین‌برانگیز بوده و راه را به سرعت برای عبور آمبولانس باز کردند.

واکنش جالب رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر آمبولانس

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- واکنش رانندگان تبریزی هنگام شنیدن صدای آژیر
آمبولانس تحسین‌برانگیز بوده و راه را به سرعت برای عبور آمبولانس باز
کردند.