واکسینه شدن ۶۴ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال در آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تاکنون ۶۴ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال آذربایجان‌شرقی واکسینه شده‌اند.

واکسینه شدن ۶۴ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال در آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:
تاکنون ۶۴ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال آذربایجان‌شرقی واکسینه
شده‌اند.