واژگونی خودروی سواری یک کشته و یک مجروح درپی داشت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- واژگونی خودروی سواری در شهرستان مراغه باعث مرگ سرنشین و مجروح شدن راننده این خودرو شد.

واژگونی خودروی سواری یک کشته و یک مجروح درپی داشت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- واژگونی خودروی سواری در شهرستان مراغه باعث مرگ
سرنشین و مجروح شدن راننده این خودرو شد.