واقعه کربلا با ۴۱ بازیگر روایت شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- گروه نمایشی حنای خون با ۴۱ بازیگر، واقعه کربلا را به مناسبت سالروز عاشورای حسینی در دو نقطه از سطح شهر تبریز روایت کردند.

واقعه کربلا با ۴۱ بازیگر روایت شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- گروه نمایشی حنای خون با ۴۱ بازیگر، واقعه کربلا
را به مناسبت سالروز عاشورای حسینی در دو نقطه از سطح شهر تبریز روایت
کردند.