وابستگی ایران به درآمدهای نفتی به پنج درصد کاهش یافته است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه وابستگی ایران به درآمدهای نفتی به پنج درصد کاهش یافته است، گفت: سال‌های سختی را پشت سر گذاشتیم ولی موفقیت های بزرگی را شاهد بودیم.

وابستگی ایران به درآمدهای نفتی به پنج درصد کاهش یافته است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه وابستگی
ایران به درآمدهای نفتی به پنج درصد کاهش یافته است، گفت: سال‌های
سختی را پشت سر گذاشتیم ولی موفقیت های بزرگی را شاهد
بودیم.