هیات فوتبال تبریز حق باشگاه داری ندارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس هیات فوتبال آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه دیروز از طریق فضای مجازی از تعلیق فعالیت‌های باشگاه تراکتور مطلع شده است، گفت: هیات فوتبال تبریز حق باشگاه داری ندارد.

هیات فوتبال تبریز حق باشگاه داری ندارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس هیات فوتبال آذربایجان‌شرقی با اشاره به
اینکه دیروز از طریق فضای مجازی از تعلیق فعالیت‌های باشگاه تراکتور
مطلع شده است، گفت: هیات فوتبال تبریز حق باشگاه داری
ندارد.