هیئت مذهبی انقلابی تبیین کننده سیاست حسینی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز گفت: هیئت مذهبی انقلابی نه سیاست زده است نه سکولار، بلکه تبیین کننده سیاست حسینی است.

هیئت مذهبی انقلابی تبیین کننده سیاست حسینی است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز گفت: هیئت مذهبی انقلابی نه
سیاست زده است نه سکولار، بلکه تبیین کننده سیاست حسینی
است.