هنر اصیل ایرانی و اسلامی در مسجد جامع هشترود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسجد جامع هشترود تنها مسجد تاریخی این شهر محسوب می‌شود که در خیابان بهشتی شمالی و نزدیک میدان اصلی شهر قرار گرفته است.

هنر اصیل ایرانی و اسلامی در مسجد جامع هشترود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسجد جامع هشترود تنها مسجد تاریخی این شهر محسوب
می‌شود که در خیابان بهشتی شمالی و نزدیک میدان اصلی شهر قرار گرفته
است.