همکاری بیش از یک هزار بسیجی با کادر درمان برای واکسیناسیون عمومی به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرمانده سپاه عاشورا از همکاری بیش از یک هزار بسیجی با کادر درمان برای واکسیناسیون عمومی در آذربایجان شرقی خبر داد.

همکاری بیش از یک هزار بسیجی با کادر درمان برای واکسیناسیون عمومی

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرمانده سپاه عاشورا از همکاری بیش از یک هزار
بسیجی با کادر درمان برای واکسیناسیون عمومی در آذربایجان شرقی خبر
داد.