همه مردم و مسئولان برای برگزاری پرشور انتخابات تلاش کنند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز گفت: انتخابات آینده باید در شان و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار شود و همه برای تحقق این هدف تلاش کنند.

همه مردم و مسئولان برای برگزاری پرشور انتخابات تلاش کنند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز گفت:
انتخابات آینده باید در شان و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار
شود و همه برای تحقق این هدف تلاش کنند.