همایش شیرخوارگان حسینی در تبریز برگزار شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- همایش شیرخوارگان حسینی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تبریز برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی در تبریز برگزار شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- همایش شیرخوارگان حسینی با رعایت پروتکل‌های
بهداشتی در تبریز برگزار شد.