هدف ما در تراکتور قهرمانی لیگ برتر است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: هدف ما در تراکتور قهرمانی لیگ برتر است و برای این مهم برنامه ریزی می کنیم.

هدف ما در تراکتور قهرمانی لیگ برتر است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: هدف ما در
تراکتور قهرمانی لیگ برتر است و برای این مهم برنامه ریزی می
کنیم.