هافبک پرسپولیس باشگاه تراکتور را محکوم کرد به گزارش کانال خبری تبریز , کمیته وضعیت بازیکنان ۱۲ رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.

هافبک پرسپولیس باشگاه تراکتور را محکوم کرد

به گزارش کانال خبری تبریز , کمیته وضعیت بازیکنان ۱۲ رای مربوط به شکایات مختلف را
صادر کرد.