نیروی انتظامی برای ایجاد فضای امن و سالم در انتخابات آماده است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: نیروی انتظامی از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در فضایی امن و سالم همچون گذشته برخوردار است.

نیروی انتظامی برای ایجاد فضای امن و سالم در انتخابات آماده است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت: نیروی
انتظامی از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در فضایی امن و سالم
همچون گذشته برخوردار است.