نماز جمعه فردا در تبریز اقامه نمی‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماز جمعه ۱۹ شهریور به جهت شرایط قرمز کرونایی در شهر تبریز اقامه نمی‌شود.

نماز جمعه فردا در تبریز اقامه نمی‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماز جمعه ۱۹ شهریور به جهت شرایط قرمز کرونایی
در شهر تبریز اقامه نمی‌شود.