نقش ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سیاستگذاری مراسم فرهنگی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نقش بسیار مهم و ویژه ای در سیاستگذاری برنامه‌های فرهنگی دارد.

نقش ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سیاستگذاری مراسم فرهنگی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: شورای هماهنگی
تبلیغات اسلامی نقش بسیار مهم و ویژه ای در سیاستگذاری برنامه‌های
فرهنگی دارد.