نقش ارزنده تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار شبستر به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- فرماندار شبستر به نقش ارزنده تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار این شهرستان اشاره کرد، گفت: کاهش نرخ بیکاری به شش درصد در شهرستان شبستر حاصل تلاش تعاونی‌ها است.

نقش ارزنده تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار شبستر

به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- فرماندار شبستر به نقش ارزنده تعاونی‌ها در ایجاد
اشتغال پایدار این شهرستان اشاره کرد، گفت: کاهش نرخ بیکاری به شش
درصد در شهرستان شبستر حاصل تلاش تعاونی‌ها است.